Položky chybějící ve skladu - nutné k objednání

Řízení skladu - Tento seznam vám slouží pro zjišťování a objednávání nevykrytých položek zakázek, případně doplnění volné zásoby dle nastavených limitů pro minimální/maximální zásobu.


Chcete získat podrobnější informace? Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás. Naše videa najdete také na WAK Intra Youtube.

Poznámka: Budete-li si přát přehrát tuto prezentaci znova, posuňte kurzor myši na spodní okraj totoho videa a použijte příslušné ovladací prvky na liště.

Video ukázky Zpět na seznam video ukázek