0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK INTRA

WAK INTRA je moderní on-line obchodně ekonomický účetní systém, který přináší nový pohled na vedení firemních agend.

×

Podvojné účetnictví a finanční výkazy | WAK INTRA

Podvojné účetnictví Vám nabízí funkce pro tvobu výkazu přiznání DPH

Kontrolní hlášení

Sledování hospodářských výsledků - rozvaha a výsledovka

K dispozici je i elektronická komunikace s FÚ.

Potřebujete zpracovat účetní a finanční výkazy?

Řešení pro finanční a ekonomické řízení

Přehledy závazků a pohledávek

ikona

Přehledy hospodářských výsledků

ikona

Výkaz DPH

ikona

Kontrolní hlášení, Intrastat

ikona

Elektronická komunikace s FÚ

ikona

Funkce WAK INTRA Účetnictví

 • evidence faktur
 • importy faktur
 • evidence pokladních dokladů
 • evidence bankovních výpisů
 • importy bankovních výpisů
 • automatické párování plateb nejen faktur
 • automatická účetní předkontace
 • hromadné účtování
 • možnost střediskového a zakázkového členění a přístupu k dokladům včetně výkaznictví
 • generování elektronických souborů výkazů pro finanční a celní správu (EPO - DPH, KH, SH, Intrastat)
 • přehledy Výkazy zisků a ztrát, Rozvaha, Platební morálka Saldo pohledávek, Saldo závazků, Obraty fakturovaných položek, Obraty skladových položek, Obraty na účtech, podpora zpracování výkazů DPH
 • WAK INTRA Účetnictví

  Ukázky práce se systémem

  Rozšíření o další funkce

  Potřebujete zpracovávat sklad, faktury, aktivity a další agendy? Můžete využít dalších modulů systému WAK INTRA.

  VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

  WAK INTRA jako komplexní služba

  V rámci zanedbatelného měsíčního poplatku se ani v budoucnu o nic dalšího nestaráte. Získáváte zajištění provozu systému, zálohování a také automatickou podporu v případě legislativních nebo technických změn nejen v rozhraní Účetnictví.

  Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

  Home Zpět na úvodní stránku